submit


ຊອບແວສໍາລັບການສື່ສານກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດໃຫ້ທ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບແລະການແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ຄວາມສາມາດທີ່ຈະສ້າງແລະການນໍາໃຊ້ສາມມິຕິລະດັບ-ສັດ ລັກສະນະ. ວິດີໂອສົນທະນາໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນ, ວັນທີ, ການສື່ສານແລະປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງ. ເພງມັກການກໍ່ສ້າງໃນ, ເກມອອນ, ສະຖານະພາບ, ການສົ່ງຮູບພາບໃນຂໍ້ຄວາມຢ້ຽມ. ໂອກາດທີ່ຈະສື່ສານກັບເວັບໄຊກ້ອງຖ່າຍແລະໄມໂຄໂຟນ. ສົນທະນາສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອາຍຸສູງສຸດຂອງສິບແປດ.

About