submit


ສົນທະນາມີເດັກຍິງໄດ້ສິບແປດປີອາຍຸ ມີເດັກຍິງໄດ້–ທີ່ສົມບູນຂອງຄວາມງາມແລະຄວາມຮູ້ສຶກ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ຮັກແພງແຂກ. ຖ້າທ່ານມາກັບພວກເຮົາເວັບໄຊທ໌, ຫຼັງຈາກນັ້ນແນ່ນອນເບິ່ງສໍາລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງພິເສດ, ຮ້ອນແລະຈົດຈໍາ.

About