ຂ້າພະເຈົ້າສີດໍາອາຟຣິກາດໍາລົງຊີວິດເອີຣົບຕາລີແລະຈຳເຮັດວຽກທຸກໆມື້ຍົກເວັ້ນພຽງແຕ່ວັນພະຫັດຫຼືວັນຍາວຕ້ອງການທີ່ຈະພັກຜ່ອນຕົນເອງໂດຍວິທີທາງເຈົ້າພຽງແຕ່ນາງທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ໃນອາຟຣິກາາດໍາລົງຊີວິດກັບຫມູ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຈົ້າສັ້ນຜູ້ຊາຍກັບຄືນໄປບ່ອນ ເຈົ້າ ໄມ,ວິສະວະກອນ,ດຽວບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານ,ຮັກ,ດົນຕີເຕັ້ນລໍາຄືກອງປະຊຸມ ປະຊາຊົນ

About